Wypełnij formularz zamówienia

WYBRANY PROJEKT: GEMINI DG-004

Dane inwestora:

Sposób odbioru:

Forma płatności:

Koszt przesyłki płatny dodatkowo: w przypadku płatności przelewem - 25 zł,
w przypadku płatności kurierowi - 35 zł.

Informacje dodatkowe:

Koszt: 2000 zł + koszt wysyłki

projekt1

Często zadawane pytania:

Oferowane przez Pracownię Architektury archTIM s.c. projekty budowlane domów rodzinnych zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa budowlanego. 
Nasza dokumentacja powstała z wykorzystaniem precyzyjnych technologii komputerowych z użyciem nowoczesnych oprogramowań informatycznych. Dlatego też prezentowane rysunki są precyzyjne, czytelne i jednoznaczne. 

Dokumentacja jaką Państwo od nas otrzymają zawiera:
RZUT FUNDAMENTÓW - rysunek prezentujący sposób rozmieszczenia fundamentów, wymiary ław i ścian fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał z którego zostały zaprojektowane.
RZUT PARTERU I PIĘTRA - zawiera sposób rozmieszczenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, schodów, otworów drzwiowych i okiennych oraz wymiary poszczególnych pomieszczeń i ich powierzchnię. Dodatkowo precyzuje rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych dymowych i spalinowych oraz sposób aranżacji wnętrz z uwzględnieniem urządzeń kuchennych i sanitarnych.
RZUT STROPÓW I NADPROŻY - rysunek precyzujący rodzaj konstrukcji, sposób rozłożenia belek stropowych i nadproży nad otworami okien i drzwi, podciągów, słupów i filarów nośnych.
RZUT DACHU - pokazuje kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rynny, kominy, okna połaciowe, lukarny, świetliki, wiatrownice i inne elementy wyposażenia.
PRZEKROJE - rysunki ukazujące widok budynku w przekroju poprzecznym lub pionowym wykonanym przez budynek w miejscu charakterystycznym. Przekroje ukazują detal i sposób połączeń konstrukcyjnych, warstwy stropów i dachu oraz wysokości poszczególnych pomieszczeń.
ELEWACJE - pokazują dokładny wygląd zewnętrzny budynku oraz opis materiałów wykończeniowych.
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH I STALOWYCH - pokazuje gabaryt i sposób wykonania elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem użytych materiałów.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - wykaz użytych w projekcie okien i drzwi, określający formę, materiał, rodzaj szklenia i kolor.
PROJEKTY INSTALACJI - pokazują schematy rozmieszczenia wszystkich instalacji wewnątrz domu (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej).

Dodatkowo do każdego projektu można nabyć (na płycie CD) kosztorys nakładczy. Umożliwia on inwestorowi precyzyjne oszacowanie kosztów realizacji domu. Kosztorys uwzględnia rodzaj i ilość materiałów budowlanych, robociznę i sprzęt niezbędny do budowy. Jest on podstawą do wystąpienia o kredyt bankowy.

Integralną częścią projektu jest opis. Opis techniczny części architektonicznej zawiera dane liczbowe o budynku, opis rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych. Opis techniczny konstrukcji to opis materiałów z których wykonane są elementy konstrukcyjne, oraz sposób ich wykonania i montażu. Opis oraz części rysunkowe zawierają zestawienia materiałów np. stali, drewna, etc.

Pracownia Architektury archTIM s.c. oferuje pełną dokumentację budowlaną (w czterech egzemplarzach), na podstawie której można zbudować dom. Jednak przed złożeniem projektu do właściwego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę, należy dołączyć jeszcze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt przyłączy instalacji zewnętrznych (te ostatnie należy wykonać indywidualnie z pomocą lokalnych projektantów) na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, zawierającej obrys działki budowlanej na której chcemy usytuować nasz dom. 

Projekt wysyłamy w ciągu 4-7 dni od momentu złożenia zamówienia.(Dokumentacje projektowe są wysyłane na bieżąco zgodnie z kolejnością zamówień i możliwością ich potwierdzenia od poniedziałku do piątku do każdego tygodnia. Każde zamówienie złożone poprzez formularz internetowy potwierdzane jest telefonicznie w ciągu 24 godzin. Zamówienia składane po godz. 13.00 w piątek lub przed dniem ustawowo wolnym od pracy są potwierdzane w następującym dniu roboczym. Czas realizacji zamówienia od momentu potwierdzenia do otrzymania przesyłki wynosi 2 - 3 dni robocze. W przypadku projektów premierowych – oznaczonych informacją „NOWOŚĆ” lub umieszczonych w dziale „PROJEKTY NOWE”, okres ten może być dłuższy - w celu sprawdzenia przybliżonego terminu skontaktuj się z Pracownią)