Często zadawane pytania

Oferowane przez Pracownię Architektury archTIM s.c. projekty budowlane domów rodzinnych zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa budowlanego. 
Nasza dokumentacja powstała z wykorzystaniem precyzyjnych technologii komputerowych z użyciem nowoczesnych oprogramowań informatycznych. Dlatego też prezentowane rysunki są precyzyjne, czytelne i jednoznaczne. 

Dokumentacja jaką Państwo od nas otrzymają zawiera:
RZUT FUNDAMENTÓW - rysunek prezentujący sposób rozmieszczenia fundamentów, wymiary ław i ścian fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał z którego zostały zaprojektowane.
RZUT PARTERU I PIĘTRA - zawiera sposób rozmieszczenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, schodów, otworów drzwiowych i okiennych oraz wymiary poszczególnych pomieszczeń i ich powierzchnię. Dodatkowo precyzuje rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych dymowych i spalinowych oraz sposób aranżacji wnętrz z uwzględnieniem urządzeń kuchennych i sanitarnych.
RZUT STROPÓW I NADPROŻY - rysunek precyzujący rodzaj konstrukcji, sposób rozłożenia belek stropowych i nadproży nad otworami okien i drzwi, podciągów, słupów i filarów nośnych.
RZUT DACHU - pokazuje kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rynny, kominy, okna połaciowe, lukarny, świetliki, wiatrownice i inne elementy wyposażenia.
PRZEKROJE - rysunki ukazujące widok budynku w przekroju poprzecznym lub pionowym wykonanym przez budynek w miejscu charakterystycznym. Przekroje ukazują detal i sposób połączeń konstrukcyjnych, warstwy stropów i dachu oraz wysokości poszczególnych pomieszczeń.
ELEWACJE - pokazują dokładny wygląd zewnętrzny budynku oraz opis materiałów wykończeniowych.
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH I STALOWYCH - pokazuje gabaryt i sposób wykonania elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem użytych materiałów.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - wykaz użytych w projekcie okien i drzwi, określający formę, materiał, rodzaj szklenia i kolor.
PROJEKTY INSTALACJI - pokazują schematy rozmieszczenia wszystkich instalacji wewnątrz domu (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej).

Dodatkowo do każdego projektu można nabyć (na płycie CD) kosztorys nakładczy. Umożliwia on inwestorowi precyzyjne oszacowanie kosztów realizacji domu. Kosztorys uwzględnia rodzaj i ilość materiałów budowlanych, robociznę i sprzęt niezbędny do budowy. Jest on podstawą do wystąpienia o kredyt bankowy.

Integralną częścią projektu jest opis. Opis techniczny części architektonicznej zawiera dane liczbowe o budynku, opis rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych. Opis techniczny konstrukcji to opis materiałów z których wykonane są elementy konstrukcyjne, oraz sposób ich wykonania i montażu. Opis oraz części rysunkowe zawierają zestawienia materiałów np. stali, drewna, etc.

Pracownia Architektury archTIM s.c. oferuje pełną dokumentację budowlaną (w czterech egzemplarzach), na podstawie której można zbudować dom. Jednak przed złożeniem projektu do właściwego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę, należy dołączyć jeszcze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt przyłączy instalacji zewnętrznych (te ostatnie należy wykonać indywidualnie z pomocą lokalnych projektantów) na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, zawierającej obrys działki budowlanej na której chcemy usytuować nasz dom. 

Projekt wysyłamy w ciągu 4-7 dni od momentu złożenia zamówienia.(Dokumentacje projektowe są wysyłane na bieżąco zgodnie z kolejnością zamówień i możliwością ich potwierdzenia od poniedziałku do piątku do każdego tygodnia. Każde zamówienie złożone poprzez formularz internetowy potwierdzane jest telefonicznie w ciągu 24 godzin. Zamówienia składane po godz. 13.00 w piątek lub przed dniem ustawowo wolnym od pracy są potwierdzane w następującym dniu roboczym. Czas realizacji zamówienia od momentu potwierdzenia do otrzymania przesyłki wynosi 2 - 3 dni robocze. W przypadku projektów premierowych – oznaczonych informacją „NOWOŚĆ” lub umieszczonych w dziale „PROJEKTY NOWE”, okres ten może być dłuższy - w celu sprawdzenia przybliżonego terminu skontaktuj się z Pracownią)

Każdy z prezentowanych projektów zaprojektowany został na siatce modularnej w technologii tradycyjnej z ogólnie dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala to na wprowadzenie materiałów zamiennych dostosowanych do potrzeb rynku i możliwości finansowych inwestora. W związku z tym autorzy projektów dopuszczają pewne zmiany nie wymagające autoryzacji. Zmiany te obejmują:
- dostosowanie wymiarów ścian fundamentowych do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie,
modyfikacja układu funkcjonalnego poprzez likwidację lub przesunięcie ścian działowych i otworów drzwiowych bez możliwości ingerowania w formę elewacji zewnętrznej budynku,
zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu pierwotnego układu konstrukcyjnego,
zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 10% (do 50) przy zachowaniu istniejącej formy architektonicznej dachu,
zmiana materiałów ściennych i okładzin wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem nałożonego w projekcie współczynnika przenikania ciepła K,
zmiany adaptacyjne w projektach branżowych (instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania i elektryczna) są dopuszczalne pod warunkiem
zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego,
realizacja projektu zamiennego w lustrzanym odbiciu.

Zakres zmian adaptacyjnych wymagających opracowania rysunków zamiennych lub naniesienia korekt na projekcie i wyrażenia zgody przez autora projektu przedstawia się następująco:
połączenie budynku z jego lustrzanym odbiciem (bliźniak - jeśli projekt stwarza taką możliwość),
zmiana fundamentów wynikająca z dostosowania do lokalnych warunków gruntowych oraz zmian w zakresie podpiwniczenia,
zmiana przekrojów konstrukcji dachowej wynikająca z dostosowania do materiałów pokrycia lub dla innych stref śniegowych i wiatrowych niż podano w projekcie,
zmiany w elewacji budynku dotyczące m.in. zmiany okien z lukarn na okna połaciowe, przeniesienie ich na inną ścianę budynku, zamurowanie lub zrobienie nowych otworów okiennych i drzwiowych (dotyczy również na przykład. zmiany drzwi balkonowych na okno i odwrotnie),
dobudowanie, powiększenie lub zmniejszenie balkonów, ganków i werand, dobudowanie lub rezygnacja z garażu, wyniesienie budynku.

UWAGA: Wszystkie dopuszczalne zmiany mogą być dokonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.