Pakiet Start

Jest to oferta dla inwestorów którzy chcą opierać promocję swojej inwestycji na soliidnej reklamie opartej na koncepcji projektu.
W skład elementów pakietu wchodzą:

(Elementy pakietu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora)

element

Rzuty, przekroje, dane liczbowe

Niezbędny element każdego projektu.

zobacz realizacje element

Strona www

To idealne miejsce na reklamę. jednorazowy koszt gwarantuje stały dostęp klienta do materiałów na temat inwestycji.

element

Wizualizacje

Zestaw wizualizacji pozwala na rzeczywistą i klarowną ocene wartości wizualnej projektu, oraz jest niezbędnym materiałem promocyjno - reklamowym.

element

Podstawowy pakiet reklamowy

W skład pakietu wchodzą:
- reklama prasowa (wielkość reklamy, wybór prasy oraz częstotliwość ekspozycji do ustalenia);
- ulotka reklamowa (format do ustalenia).